top of page

Ontstaan van SWMMR

SWMMR is ontstaan vanuit de zwempraktijk. Met veel plezier heb ik enkele jaren zwemles gegeven. Wat ik mij tijdens deze lessen altijd heb afgevraagd is: wat maakt dat het aanleren van een goede school- en rugslag een lang en ingewikkeld proces?

 

Zwemslag is lastig

Natuurlijk begrijp ik dat de school- en rugslag voor een kind van vier jaar zonder enige motorische training lastig aan te leren is. Het gaat niet alleen om het motorische vermogen om de slag uit te kunnen voeren maar ook om het kunnen begrijpen van de slag. 

De school- en rugslag is een geautomatiseerde en gecompliceerde beweging, omdat de bewegingen niet synchroon zijn. De timing bij het uitvoeren van been- en armbeweging verloopt niet gelijktijdig en het hebben van onvoldoende stuwing maakt het nog eens moeilijker. 

Veel herhaling

Logisch dat er in de zwemles dan ook veel aandacht besteed wordt aan de schoolslag. In de praktijk zien we dat de zwemonderwijsers veel verbale instructies geven en soms fysiek corrigeren. Maar het geven van een compliment is niet goed genoeg.

Plezier

Als zwemonderwijzer doe je er alles aan een kind te stimuleren. Vooral het bekende 'vallen en opstaan' heeft zich geworteld in de zwemlessen. Zwemmen  leer je door te doen en te blijven oefenen. Maar hoe zorg je ervoor dat het kind het vertrouwen in het eigen kunnen niet verliest?

Als zwemonderwijzer geef je zwemlessen volgens de aangeboden didactiek. Je probeert daarbij in te spelen op het lerend vermogen van het idividuele kind, maar lukt dit altijd? 

Kinderen worden zich op vierjarige leeftijd meer bewust van hun directe omgeving. In deze leeftijd is het kind zich volop aan het ontwikkelen. Dit geldt ook voor de grote en kleine motoriek.

Wat we zien binnen de ontwikkelingsfase van de vier tot vijfjarigen is dat de bilaterale coördinatie (symmeterisch bewegen) en sequentiële bewegingen (het achter elkaar uitvoeren van bewegingen) in het water voor de kinderen nog lastig te beheersen zijn.

Vanuit deze belemmering ben ik opzoek gegaan naar passende oefeningen en verbale instructiesmogelijkheden. Door een triger in te zetten werden kinderen verleid en gestimuleerd om een betere slag te maken (nudging). 

SWMMR

Wat eens een eenvoudige triger was, is nu de veelbelovend SWMMR geworden. 

Evidence based

SWMMR is getest in samenwerking met verschillende zwemscholen en zwemonderwijzers in Nederland en heeft uiteenlopende en vooral bijzondere resultaten opgeleverd. Aangezien de reacties op het product erg goed waren, heb ik besloten het product te delen met de buitenwerld met als doel zoveel mogelijk succeservaringen voor de gebruikers van SWMMR te creëren.  

Impact

Ik ben overtuigd dat ieder kind en iedere zwemonderwijzer profijt kan hebben bij het gebruik van SWMMR.

De SWMMR  kan ingezet worden in de zwemlessen maar ook door de ouder zelf in het leertraject. Met de SWMMR kan namelijk thuis en op vakantie geoefend worden. 

 

Als zwemonderwijzer heb je er tijdens de zwemles een handige assistent bij. Dit zorgt ervoor dat de zwemtijd effectiever ingedeeld kan worden en er meer tijd is voor individuele begeleiding. 

Zien is geloven, neem contact met ons op en hoor hoe je SWMMR kan gebruiken in jouw zwembad of bij jouw kind!

Tot snel!

Wim Schaap

SWMMR: Wim Schaap
bottom of page